dilluns, 7 de març del 2016

VIes Jornades Webquest.cat a l'escola Collaso i Gil

Dissabte van tenir lloc les "VIes Jornades Webquest.cat" a l'escola Collaso i Gil. Van representar una alenada més en aquesta brisa de canvi i d'innovació educativa que darrerament bufa per les nostres contrades. Sota el lema "camins d'innovació" es van presentar experiències a peu d'aula, a peu d'escola. Molt interessants. Que fan palès que la innovació educativa es fa a peu d'aula, a peu d'escola, caminant dia a dia i que l'element clau és el mestre. Grups de mestres motivats que actuen des de la seva aula, la seva escola, empesos pel desig i la vocació de fer bé la seva tasca són els que mouen l'educació cap a models que qualifiquem d'innovadors i que s'ajusten millor a la realitat actual.
Especialment impressionant va resultar la comunicació de l'escola "El Prat de Llobregat" (properament "Pepa Colomer") que, més enllà del tema que lligava amb el contingut de la Jornada (el treball per projectes) ens van presentar un gran projecte fet realitat: reflotar una escola que s'havia enfonsat totlment en el context socioeducatiu complex del Prat i ho havien aconseguit en només un any i mig! Una proesa que ens va omplir d'esperança en el futur de l'escola, els mestres i els equips docents del país.