dimarts, 31 de març del 2015

Competències bàsiques per a l'aprenentatge autònom

Les meves darreres reflexions, sobretot vinculades amb el procés de realització i preparació de la defensa oral de la meva tesi "L'aprenentatge dels estudiants adolescents utilitzant les TIC: entre l'escola i les xarxes", giren a l'entorn de la necessitat de determinar quines són les competències bàsiques per a l'aprenentatge autònom que haurien de tenir ben desenvolupades els nois i noies en acabar l'ensenyament obligatori (ESO).
Es tractaria del que hem anomenat "alfabetització per a la cultura digital", que hauria de comportar el desenvolupament de (1) les competències vinculades a l'accés i la comprensió de la informació (oral, escrita, matemàtica i audiovisual), (2) les competències que en permetin la seva reelaboració, assimilació, adaptació al context, etc. i (3) les competències que en permetin la seva comunicació i la reconstrucció social.
Un altre aspecte a considerar serà l'articulació del currículum de continguts amb el desenvolupament d'aquestes competències. I això entenem que hauria de venir definit a partir de les motivacions i els interessos dels grups d'aprenentatge i s'haurien de poder concretar en projectes concrets.